Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

E-zdrowie będzie się rozwijało

W ramach projektu e-zdrowie (P1) – Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – Centrum e-Zdrowia zbuduje nowe e-usługi dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta: zamawianie e-recept, centralną e-rejestrację oraz e-wizyty. Na kontynuację projektu Centrum pozyskało 120 mln zł dofinansowania ze środków unijnych.

Drugi etapu projektu e-zdrowie (P1) stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Zakłada on uruchomienie kolejnych e-usług w ochronie zdrowia, m.in.: zamawianie e-recept, centralną e-rejestrację oraz e-wizyty dostępne dla pacjentów z poziomu Internetowego Konta Pacjenta. Będą one stanowiły kolejny istotny etap prac nad cyfryzacją ochrony zdrowia.

E-zdrowie jest jednym ze sztandarowych projektów Ministerstwa Zdrowia. Projekt e-zdrowie (P1), który realizuje Centrum od lutego 2017 r., ma na celu zbudowanie elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia pozwalających na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Obejmuje on swym zakresem wprowadzenie kolejno: e-recepty, e-skierowania, Internetowego Konta Pacjenta oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

- Projekt e-zdrowie i szeroko pojęta informatyzacja odgrywają kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, w którym ważne jest innowacyjne podejście do diagnostyki, leczenia i ich organizacji. To wielkie wyzwanie informatyczne, które dzięki konsekwentnemu działaniu, z sukcesem realizujemy. Choć proces informatyzacji jeszcze się nie skończył, to już na obecnym etapie można wykorzystywać pozyskane dane do analiz, mających na celu zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej w Polsce (przykładowo: wykrywanie nieprawidłowości, monitorowanie rosnącego zjawiska polipragmazji tj. stosowanie wielu leków jednocześnie, często wchodzących ze sobą w niepożądane interakcje, monitorowanie dostępności produktów leczniczych). Ponadto doświadczenia ostatnich miesięcy pokazały, jak ważną rolę dla funkcjonowania instytucji publicznych oraz administracji odgrywa cyfryzacja. Także w ochronie zdrowia, dla której telemedycyna jest przyszłością. Potwierdzają to  badania, m.in. „The Future of Virtual Health” zrealizowane pod koniec kwietnia br. roku przez Deloitte, w którym udział wzięli menedżerowie z sektora opieki zdrowotnej. Połowa badanych przyznała, że zdalna ochrona zdrowia daje lepiej skoordynowaną opiekę. W ich ocenie do 2040 r. przynajmniej jedna czwarta usług zdrowotnych będzie świadczona na odległość. Aż 94 proc. menadżerów uważa, że rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji pozwolą na wcześniejszą proaktywną diagnostykę oraz podjęcie najlepszych terapii – mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

W pierwszym etapie projektu e-zdrowie (P1), którego wartość wyniosła ponad 157 mln zł, uruchomiliśmy m.in. bezpłatną aplikację Internetowego Konto Pacjenta oraz Gabinet, a także e-receptę oraz e-skierowanie, które od 8 stycznia 2021 r. będzie obowiązkowe. Od startu e-recepty do dziś wystawiono ich już prawie 290 mln dla ponad 25 mln pacjentów. E-recepty eliminują wiele problemów towarzyszących receptom tradycyjnym. Są czytelne i nie wymagają odpisów, a system, po uzyskaniu zgody pacjenta, umożliwia dostęp pracownikom medycznym do wszystkich realizowanych e-recept. Centrum e-Zdrowia kontynuuje również prace nad wdrożeniem kolejnych e-usług, m.in. raportowania zdarzeń medycznych i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, której pilotaż startuje już w sierpniu br.   

Wprowadzenie e-usług w ochronie zdrowia to korzyści nie tylko dla pacjenta, ale także dla całego systemu. Informatyzacja pozwala na ograniczenie kosztów, oszczędność czasu pracy pracowników medycznych, poprawę jakości obsługi pacjentów, planowanie opieki zdrowotnej, zarządzanie kryzysowe, zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony zdrowia oraz zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych.

 

 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.