Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

ISO 9001:2008

Centrum e-Zdrowia dołączyło do grona firm, w których system zarządzania jakością działa zgodnie z uznawanym na całym świecie standardem ISO. Norma ISO 9001:2008 należy do rodziny norm z serii ISO 9000.

ISO 9001 to międzynarodowa norma zawierająca kryteria dotyczące dokumentacji, wdrażania i certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością.

Zakres działalności objęty mniejszym certyfikatem:

„Projektowanie oraz realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, działania na rzecz dostępu do informacji oraz projektowanie, budowę, wdrażanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informacyjnych w zakresie e-Zdrowia poprzez harmonizację z Unią Europejską na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych oraz wdrażanie projektów przyczyniających się do zapewnienia dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych wykonawstwo instalacji telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz informatycznych.”

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM