Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Jak zacząć udzielać teleporad dot. koronawirusa SARS-CoV2, korzystając z narzędzia CSIOZ?

Aby zacząć udzielać teleporad medycznych pacjentom, którzy podejrzewają obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w swoim organizmie, należy wysłać zgłoszenie lekarza lub podmiotu, w którym zawarte są podstawowe informacje o podmiocie (REGON, nazwa) oraz wykaz pracowników medycznych (lekarzy lub pielęgniarek), którzy będą udzielać teleporad w narzędziu CSIOZ. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie https://zgloszenia-teleporada.ezdrowie.gov.pl/.

Ważne! Przypominamy, że celem teleporad jest udzielenie informacji osobom, które podejrzewają obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w swoim organizmie.

Film opisujący proces zgłoszenia jest dostępny pod linkiem https://youtu.be/pHD8z8X2aBc

Na podstawie zgłoszenia CSIOZ:

1) zakłada konta dla wskazanych w zgłoszeniu pracowników medycznych na Platformie Teleporad: 

  • Pracownik medyczny na konto e-mail (wskazane we wniosku) otrzymuje wiadomość “Konto na platformie Teleporada MZ/CSIOZ zostało utworzone” (zawierającą dane do logowania).
  • Logowanie i udzielanie świadczeń Teleporad odbywa się pod adresem: https://lekarz.teleporada.ezdrowie.gov.pl/ ― przeglądarka Chrome, w trybie incognito.

2) przekazuje do NFZ  zgłoszenie podmiotu z prośbą o wpisanie na ww. wykaz. 

Teleporady dla pacjentów, którzy podejrzewają obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w swoim organizmie, mogą być udzielane już od chwili aktywowania konta w Platformie Teleporad, natomiast finansowaniem NFZ (zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ 32/2020/DSOZ z późniejszymi zmianami) objęte są teleporady udzielone od momentu uzyskania wpisu na ww. wykaz.

Do przeprowadzenia teleporady niezbędne jest urządzenie (laptop, komputer lub telefon) z przeglądarką (zalecana przeglądarka: Chrome). W ramach teleporady, możliwe jest wystawienie m.in. e-recepty lub e-ZLA.

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie narzędzia do teleporad prosimy kierować na adres: teleporady@csioz.gov.pl .

 

 

 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM