Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Kolejne systemy przeniesione na Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia

Informujemy, iż w ostatnich dniach na Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ) przeniesiony został proces logowania do:

  • Rejestru Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM),
  • Teleinformatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń dla ratownictwa medycznego z art. 23a ustawy o PRM (RPRM),
  • Rejestru Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (RDG),
  • Systemu Informatycznego Rezydentur (SIR),
  • Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM