Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

uczestnicy konferencji podczas prezentacji jednego z prelegentów

Konferencja podsumowująca cykl szkoleń w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT"

W związku z podsumowaniem cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została zorganizowana konferencja w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Spotkanie skierowane było do przedstawicieli kadry medycznej oraz zarządzającej sektorem ochrony zdrowia.
Celem konferencji była prezentacja i podsumowanie doświadczeń, osiągniętych wyników oraz perspektyw wynikających z wdrożenia Projektu. Wszystkie te zagadnienia oraz dodatkowo zrealizowane działania przedstawiła Dorota Koc-Jarończyk (Kierownik projektu, CSIOZ).
W trakcie spotkania omówiona została również funkcjonalność platformy wykorzystywanej w procesie szkoleniowym, co uczestnikom konferencji przybliżył Paweł Masiarz (Specjalista w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, CSIOZ).
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konferencji. Więcej informacji o zrealizowanych szkoleniach oraz możliwość zalogowania i odbycia kursów e-learningowych można uzyskać na stronie platformy
kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM