Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

P3M – spójne standardy zarządzania projektami e-Zdrowia

W Ministerstwie Zdrowia odbyły się dzisiaj warsztaty z opracowanego w CSIOZ standardu zarządzania projektami i obszaru analizy biznesowej (P3M – Project Programme Portfolio Management).

Wzięli w nich udział przedstawiciele Właścicieli Biznesowych projektów CSIOZ z Ministerstwa Zdrowia, ZUS, GIF, URPL, WIF, CKPPiP, NCK, AOTMIT, CEM oraz szefowie zespołów projektowych z CSIOZ.

Wprowadzenie do warsztatów poprowadził Bartłomiej Wnuk, Dyrektor CSIOZ. Standard P3M przedstawił Adam Chmielewski, PMP,  ekspert ds. zarządzania projektami z Departamentu Wsparcia Realizacji Projektów i Usług CSIOZ.

Wypracowany przez CSIOZ Standard P3M umożliwia przede wszystkim jednolite i spójne stosowanie i doskonalenie podejścia do zarządzania projektami oraz analizy biznesowej. Są to w głównej mierze projekty e-Zdrowia czyli projekty związane są z cyfryzacją wskazanych obszarów ochrony zdrowia.

W ramach P3M ustanawiane zostały ramy zarządcze dla każdego projektu oraz całego portfolio. Obejmuje on standaryzację środowiska informatycznego wspierającego zarządzanie projektami i pracę grupową.

P3M to również obszar wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

Galeria zdjęć

Przemawiający Bartłomiej Wnuk (dyrektor CSIOZ) oraz Adam Chmielewski
Uczestnicy warsztatów przy stołach

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM