Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Podłączenie podmiotów raportujących do środowiska ZSMOPL

Pod koniec listopada  CSIOZ udostępni zoptymalizowaną funkcjonalność zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do środowiska Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

 

Zakładanie kont w systemie

Aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL niezbędne będzie posiadanie przez osobę reprezentującą podmiot, składającą wniosek, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu.

Instrukcja zakładania kont w zoptymalizowanym środowisku produkcyjnym zostanie opublikowana pod koniec listopada 2017.

 

Certyfikaty do podpisywania komunikatów

W środowisku produkcyjnym akceptowane będą certyfikaty niekwalifikowane wystawione przez  dowolne centrum certyfikacji zarejestrowane w rejestrach Narodowego Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl ).

W związku z powyższym, podmioty raportujące powinny uzyskać w jednym z powyższych centrów certyfikacji certyfikaty o poniższej specyfikacji.

Wymagania dla certyfikatu:

  1. zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie:  imię i nazwisko subskrybenta),
  2.  jest zgodny ze standardem X.509 v3,
  3. jest zabezpieczony funkcją skrótu SHA1,
  4. ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
  5. jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.

 

Aktualizacja wymagań dla certyfikatu z dn. 14 listopada 2017:

  • zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
  • jest zgodny ze standardem X.509 v3,
  • jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA1 (zalecana SHA2),
  • ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
  • jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.

 

W przypadku chęci wykorzystania certyfikatu zgodnego z powyższą specyfikacją, wystawionego przez zagraniczne centrum certyfikacji  wymienione na liście europejskich zaufanych centrów certyfikacji (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/) wymagany jest wcześniejszy kontakt drogą mailową na adres certyfikaty@csioz.gov.pl.

Pomoc techniczna w zakresie ZSMOPL:

Jednocześnie nadal dostępne będzie środowisko testowe (ewaluacyjne) na którym można weryfikować poprawność wysyłanych komunikatów (prowadzić testy poprawnej implementacji komunikacji z ZSMOPL).

Specyfikacja komunikatów została opublikowana przez CSIOZ  13 stycznia 2016 r., dostępna jest pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/interfejsy/

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.