Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

prelegent omawia założenia projektu

Projekt „Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia”

W siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w dniu 24 kwietnia 2015 r. odbyła się publiczna prezentacja założeń Projektu „Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia”.

Zgodnie z zapisami Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” w ramach konkursu na dofinansowanie dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 publikujemy protokół z niniejszej prezentacji. Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż CSIOZ złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

 

Galeria zdjęć

uczestnik z sali zadaje pytanie
sala z uczestnikami konferencji
powitanie uczestników publicznej prezentacji

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM