Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

sala pełna uczestników

Projekt „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

27 kwietnia w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyła się publiczna prezentacja założeń Projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

Zgodnie z zapisami Instrukcji stosowania kryterium formalnego publiczna prezentacja założeń projektu w ramach konkursu na dofinansowanie dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 publikujemy protokół z niniejszej prezentacji. Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż CSIOZ złożyło wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Galeria zdjęć

sala pełna uczestników
zespół projektowy
prelegent omawia prezentację
uczestnicy zainteresowaniu prezentacją

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM