Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu e-Krew

Zgodnie z zapisami Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” w ramach konkursu na dofinansowanie dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 publikujemy protokół z publicznej prezentacji projektu „e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM