Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Prowadzisz praktykę fizjoterapeutyczną? Uzyskaj wpis do RPWDL

W związku ze zmianą przepisów prawnych od 2 kwietnia br. fizjoterapeuci, którzy chcą wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę fizjoterapeutyczną, zobowiązani są uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL).

Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Dokonanie wpisu do RPWDL odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2019 r. poz. 605).

Aby zarejestrować praktykę zawodową, fizjoterapeuta zobowiązany jest do rejestracji konta i złożenia wniosku o wpis za pomocą RPWDL, dostępnego pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/.

Wsparcie techniczne można uzyskać od administratora systemu dzwoniąc pod numer: 19 457 lub wysyłając e-mail na adres: rpwdl@csioz.gov.pl.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM