Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Przeniesienie kolejnych systemów na Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia e-PLOZ

Szanowni Państwo,
informujemy, że na najbliższe dni zaplanowano przeniesienie na Elektroniczną Platformę Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ) procesu logowania dla kolejnych systemów tj.:

  • 17.04.2020 – Rejestr Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM),
  • 17.04.2020 – Teleinformatyczny system umożliwiający prowadzenie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń dla ratownictwa medycznego z art. 23a ustawy o PRM (RPRM),
  • 18.04.2020 – Rejestr Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (RDG),
  • 20.04.2020 – Zintegrowany Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

W związku z powyższym, w tych dniach, nastąpi techniczna przerwa w dostępie do ww. systemów:

  • system RJWPRM– w godz. 16.00-22.00
  • system RPRM– w godz. 16.00-22.00
  • system RDG– w godz. 12.00-14.00
  • system ZSMOPL– w godz. 8.00-12.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM