Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Przygotuj się na ZSMOPL

Od 1 kwietnia 2019 roku wszystkie podmioty, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi będą zobowiązane do przesyłania elektronicznych raportów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

Za pomocą usług elektronicznych do ZSMOPL, oprócz raportów z informacjami o obrocie, zgłaszane będą również braki produktów oraz plany dostaw. Apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty odpowiedzialne, aby mogły przekazywać dane (komunikaty), muszą zintegrować swoje lokalne systemy informatyczne z systemem ZSMOPL.  

- ZSMOPL jest narzędziem, dzięki któremu odpowiednie instytucje w trosce o dobro pacjenta będą mogły efektywnie realizować politykę lekową państwa. Po e-recepcie jest to kolejny system informatyczny wdrażany przez CSIOZ, który wpisuje się w proces cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Obowiązek raportowania do ZSMOPL obejmuje ok. 17 tys. podmiotów – mówi Bartłomiej Wnuk, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Jak podłączyć się do ZSMOPL?

  1. Załóż konto na platformie P2 na stronie rejestrymedyczne.csioz.gov.pl.
  2. Złóż wniosek o rejestrację konta w ZSMOPL na stronie zsmopl.ezdrowie.gov.pl. Wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
  3. Zaimportuj do ZSMOPL certyfikat niekwalifikowany służący uwierzytelnieniu komunikatów.  

Więcej informacji o systemie w zakładce NASZE SYSTEMY.

Masz pytania?

Zadzwoń pod numer: 19 457 (infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00) lub wyślij e-mail na adres: zsmopl@csioz.gov.pl.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM