Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Publiczna prezentacja założeń projektu "e-krew - informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem"

W związku z trwającym konkursem na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, uprzejmie informujemy, że w dniu 2016-03-22, o godz. 11.00, w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, przy ul. Stanisława Dubois 5A, w Warszawie, w sali 237, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem."

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji, którą Państwo reprezentują) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2016-03-18, do godz. 15.00, na adres e-mail: ekrew@csioz.gov.pl.
Ponadto informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk oraz obraz, w celu sporządzenia protokołu, którego kopia stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie prosimy o zgłoszenie jednego przedstawiciela danej instytucji.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM