Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

System Monitorowania Kształcenia – zgłoszenia na kursy specjalizacyjne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów w 2020 roku prowadzona jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w następujący sposób:

  • Lekarze posiadający Elektroniczne Karty Specjalizacyjne (EKS) na kursy specjalizacyjne zgłaszają się poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).
    Instrukcja - podręcznik użytkownika SMK,
  • Lekarze posiadający Papierową Kartę Specjalizacyjną na kursy specjalizacyjne w 2020 zgłaszają się poprzez stronę internetową CMKP.
    Adres strony: https://kursy.cmkp.edu.pl/ po wskazaniu w polu „Rok rozpoczęcia kursu” - 2020.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących składania wniosków na kursy za pomocą SMK prosimy o kontakt z infolinią CSIOZ tel. 19 457, w pozostałych przypadkach prosimy o bezpośredni kontakt z CMKP pod numerem 22 569 38 00.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM