Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Udostępnienie środowiska integracyjnego Systemu P1

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że w dniu 30 czerwca br., udostępniło środowisko integracyjne pozwalające na ewaluację poprawności implementacji usług sieciowych, których specyfikacja była przedmiotem publikacji (w zakresie zapisu i odczytu e-Recepty) z dnia 5 czerwca br. 

Publikacja pierwszej wersji dokumentacji integracyjnej P1 w zakresie e-Recepty - link do komunikatu

Jednocześnie informujemy, że usługodawcy i firmy, które złożyły lub planują złożyć wniosek o nadanie dostępu do środowiska integracyjnego systemu P1, otrzymają zestaw testowych certyfikatów cyfrowych wydanych przez Centrum Certyfikacji P1, na podstawie których identyfikowane będzie źródło komunikatu. W certyfikacie zawarto testowy identyfikator biznesowy podmiotu (usługodawcy lub firmy), który powinien być przekazywany w kontekście wywołania operacji usług sieciowych. Wraz z ww. zestawem certyfikatów usługodawcy oraz firmy otrzymają adres udostępnionego środowiska.

Dostęp do środowiska uzyskać można zgodnie z procedurą opisaną w dokumentacji integracyjnej dla e-Recepty.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM