Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

W cyklu #czwartekzerecepta lek. Stanisław Podgórski o korzyściach z e-recepty

W maju do systemu e-zdrowie (P1) najwięcej podmiotów leczniczych podłączyło się w województwie lubelskim. W dzisiejszym cyklu #czwartekzerecepta lider tego regionu lek. Stanisław Podgórski z NZOZ Farmed w Lublinie, podsumowuje 6 miesięcy wystawiania recept w postaci elektronicznej. 

Pierwsze kroki z systemem

Decyzję o podłączeniu do systemu e-zdrowie (P1) podjęliśmy wspólnie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej pod koniec listopada 2018 r. Pierwszy etap - zintegrowanie systemu gabinetowego z systemem centralnym - przebrnęliśmy zasadniczo bez trudności. Ważne żeby pamiętać, o tym aby w oprogramowaniu gabinetowym był wpisany 14 znakowy nr regon podmiotu leczniczego.

Pierwszą e-receptę wydrukowaliśmy testowo i sprawdziliśmy w pobliskiej aptece. Podczas realizacji wystąpił problem techniczny, jednak przy wsparciu opiekuna apteki udało się go naprawić, zdalnie w ciągu zaledwie 10 min. I recepta została zrealizowana. W grudniu 2018 roku apteki nie miały jeszcze obowiązku realizacji e-recept. Część aptek po otrzymaniu od nas e-recept błyskawicznie się dostosowała. Od przedstawicieli firmy oferującej oprogramowanie apteczne dowiedzieliśmy się, że byliśmy inspiracją dla ponad 100 aptek z Lublina i okolic, które niezwłocznie skorzystały z opieki informatycznej w tym zakresie.

Dla pacjentów była to całkowita nowość. Sam proces wdrożenia w NZOZ-ie przebiegł bezproblemowo i zasadniczo oparł się na 15-minutowym przeszkoleniu lekarzy.

E-recepty i reakcja pacjentów

Trochę trudniej było z personelem obsługującym rejestrację, ponieważ pacjenci, którzy otrzymywali  e-receptę na kontynuację leczenia za ich pośrednictwem, mieli dużo szczegółowych pytań.

Po kilku krótkich szkoleniach, na przestrzeni 2 tygodni sprawa była całkowicie opanowana. Część pacjentów, w podeszłym wieku (około 5%) była nieufna wobec tej zmiany. Największe wątpliwości dotyczyły tego czy na wydruk informacyjny bez pieczątki i podpisu lekarza otrzymają leki w aptece. Rozwiewaliśmy ich wątpliwości i dodatkowo zachęcaliśmy przedstawiając korzyści m.in. możliwość kupowania pojedynczych leków z e-recepty w dowolnej aptece, bez odpisów i utraty refundacji. Pacjenci mają również na wydruku informacyjnym rozpisane dawkowanie i nie muszą zostawiać go w aptece jak w przypadku papierowych recept.

Pacjenci młodego pokolenia podchodzą entuzjastycznie do nowinek informatycznych. Zaobserwowaliśmy też pozytywną zmianę nastawienia wśród pacjentów początkowo sceptycznie podchodzących do rozwiązań e-zdrowia – mówi lek. Stanisław Podgórski, NZOZ Farmed Lublin.

Pół roku z e-receptą

Po 6 miesiącach wystawiania e-recept możemy pokusić się o pewne spostrzeżenia i podsumowania. Wdrożenie pod względem technicznym było łatwiejsze niż się spodziewaliśmy. Największe korzyści są takie, że nie drukujemy odrębnie dawkowania leków, ponieważ wydruku informacyjnego pacjent nie zostawia w aptece.Ponadto wydruków jest mniej, dlatego, że na jednym wydruku informacyjnym można umieścić do 5 e-recept.

Wystawienie e-recepty na kontynuację leczenia może odbyć się bez konieczności wizyty pacjenta w podmiocie leczniczym. Jeśli pacjent zaloguje się do Internetowego Konta Pacjenta na pacjent.gov.pl to otrzyma receptę np. w postaci 4-cyfrowego kodu sms-em.

Dużą wygodą dla naszego podmiotu jest to, że nie trzeba pobierać puli numerów recept z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie mamy też problemów z pacjentami, którzy zgłaszają się po leki silnie działające twierdząc, że zgubili poprzednią receptę i proszą o kolejną. Bez żadnego ryzyka przedawkowania drukujemy im zagubiony wydruk informacyjny.

Po wdrożeniu e-recepty poprawił się wizerunek naszej przychodni jako nowoczesnej placówki. Pacjenci młodego pokolenia podchodzą entuzjastycznie do nowinek informatycznych. Zaobserwowaliśmy też pozytywną zmianę nastawienia wśród pacjentów  początkowo sceptycznie podchodzących do rozwiązań e-zdrowia.

E-recepta ma też pewne ograniczenia jak np. brak nr PESEL na wydruku, co utrudnia wydanie e-recepty za pośrednictwem rejestracji, i powoduje ryzyko pomyłki przy pacjentach o takim samym imieniu i nazwisku. Jesteśmy przekonani, że popularyzacja Internetowego Konta Pacjenta wśród pacjentów rozwiąże ten problem.

Fakt, że możemy umieścić na jednym wydruku nawet 5 recept o różnych terminach realizacji powoduje, że znaczna część pacjentów gubi się w terminach ich wykupu. Tutaj rozwiązaniem byłoby wydłużenie czasu na jej realizację.

Zapytałem lekarzy czy chcieliby wrócić do wypisywania wersji papierowej recept i wszyscy uznali, że nie. Korzyści przeważają nad mankamentami.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM