Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Wolny wzrost cyberbezpieczeństwa

Cyberataki i przestępstwa związane z danymi to poza katastrofami naturalnymi i zmianami pogodowymi zjawiska klasyfikowane wśród pięciu zagrożeń dla biznesu o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia. Wynika to z analiz World Economic Forum, zawartych w raporcie „The Global Risks Report 2018” – mówił podczas konferencji „CyberGov 2019” w Warszawie Eryk Trybulski, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych CSIOZ. – W Polsce ten obszar wciąż nie stanowi priorytetu, wielu zarządzających liczy na szczęście albo jest przekonanych, że problem ich nie dotyczy – podkreślał.

W konferencji „CyberGov – Bezpieczeństwo IT w Sektorze Publicznym” poświęconej implementacji i egzekucji zapisów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), a także najważniejszych wyzwaniach związanych z cyberochroną wzięli udział przedstawiciele jednostek sektora publicznego oraz specjaliści odpowiedzialni za bezpieczeństwo IT i informacji w tych jednostkach.

Uczestnicy wskazywali wiele czynników kształtujących – daleki jednak od ideału – dzisiejszy obraz sektora. Brak ekspertów, długotrwałe wdrożenia oczekiwanych rozwiązań, różnice w przebiegu implementacji ustawy o KSC w mniejszych ośrodkach. Podkreślano jednak, że świadomość roli cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym wzrasta.

Galeria zdjęć

Uczestnicy panelu dyskusyjnego Cybersecurity w cieniu innych priorytetów

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM