Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Zakładanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych przez jednostki akredytowane do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów

W związku ze zbliżającym się postępowaniem kwalifikacyjnym dla lekarzy i lekarzy dentystów o rozpoczęcie specjalizacji CSIOZ zwraca się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie w  jednostkach akredytowanych administratora placówki szkoleniowej oraz założenie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Dokonanie powyższych czynności jest niezbędnym elementem umożliwiającym realizację w Państwa jednostkach, zadań związanych z kształceniem specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w SMK, w tym związanych m.in. z:

  • przyjęciem danego lekarza\lekarza dentysty na szkolenie specjalizacyjne,
  • wyznaczeniem kierownika specjalizacji,
  • utworzeniem elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego,
  • realizacją procesu kształcenia specjalizacyjnego.

W celu dokonywania powyższych czynności niezbędna jest rejestracja nowego użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości, jak również dokonanie weryfikacji uprawnień  (złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w SMK wybierając Grupę Biznesową: Placówka szkoleniowa oraz w zależności od pełnionej roli w polu Grupa funkcjonalna wybrać odpowiednio: Administrator, Kierownik lub Użytkownik).

W przypadku pojawiających się pytań do dyspozycji użytkowników pozostaje Infolinia 22 597 09 21 oraz skrzynka e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl, na którą można zgłaszać pytania i wątpliwości. Wniosek o nadanie uprawnień administratora w SMK znajduje się na stronie internetowej:  https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM