Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Zoptymalizowana funkcjonalność zakładania kont w ZSMOPL już dostępna

1 grudnia w środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym ZSMOPL została udostępniona zoptymalizowana funkcjonalność zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących.

Aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL (ewaluacja i produkcja) osoba reprezentująca podmiot, która składa wniosek musi posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu. Szczegółowe opis procesu zakładania kont w ZSMOPL znajduje się w Procedurze podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym.


Środowisko produkcyjne

Portal środowiska produkcyjnego ZSMOPL jest dostępny pod adresem https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl 

 

Środowisko testowe

Jednocześnie nadal dostępne jest środowisko ewaluacyjne (testowe) pod adresem: https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/ 

Na środowisku ewaluacyjnym wszelkie procesy, w tym zakładania kont, stanowią dokładne odwzorowanie procesów wykonywanych w środowisku produkcyjnym dlatego należy stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji do środowiska produkcyjnego.

Środowisko ewaluacyjne jest przeznaczone dla twórców oprogramowania oraz dla podmiotów raportujących, które chcą przetestować funkcjonalności systemu przed założeniem konta na środowisku produkcyjnym. Prowadzenie testów na środowisku ewaluacyjnym jest rekomendowane przez CSIOZ.

 

Certyfikaty do podpisywania komunikatów

W środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym akceptowane będą certyfikaty niekwalifikowane wystawione przez  dowolne centrum certyfikacji zarejestrowane w rejestrach Narodowego Centrum Certyfikacji. Certyfikaty wystawione przez CSIOZ w okresie pilotażu i prowadzonej ewaluacji będą akceptowane wyłącznie na środowisku ewaluacyjnym.

Wymagania dla certyfikatu:

  • zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
  • jest zgodny ze standardem X.509 v3,
  • jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA1 (zalecana SHA2),
  • ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
  • jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.

W przypadku chęci wykorzystania certyfikatu zgodnego z powyższą specyfikacją, wystawionego przez zagraniczne centrum certyfikacji wymienione na liście europejskich zaufanych centrów certyfikacji (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ ) wymagany jest wcześniejszy kontakt drogą mailową na adres certyfikaty@csioz.gov.pl .

 

Pomoc techniczna w zakresie ZSMOPL:

tel.: 22 597 09 70
e-mail: zsmopl@csioz.gov.pl 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.