Analizy biznesowe | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

zdjęcie przedstawiające analityka biznesowego

Analizy biznesowe

Pomagamy w podejmowaniu ważnych decyzji zarządczych w systemie ochrony zdrowia

Gromadzone przez systemy i rejestry dane są doskonałym materiałem do prowadzenia zaawansowanych analiz biznesowych. Wykorzystujemy nowoczesne modele business intelligence i technologie danych, aby projektować i dostarczać rozwiązania usprawniające funkcjonowanie ochrony zdrowia.

  Hurtownie danych i sztuczna inteligencja
  edit-group-cart1

  Rozwój sztucznej inteligencji i zakrojone na szeroką skalę analizy big data są istotną częścią rozwoju e-zdrowia w Polsce. Technologie AI będą brały aktywny udział w procesach transformacji sektora zdrowia, pozwalając na projektowanie inteligentnych rozwiązań wyprzedzających, przewidujących i personalizujących e-usługi.

  Obecnie pracujemy nad systemem, który będzie gromadzić dane z różnych urządzeń służących pomiarom medycznym i badaniom trybu życia pacjentów, jak np.: inteligentnych zegarków, bransoletek czy pulsoksymetrów. Zebrane dane i pozyskane z nich informacje będą trafiać na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Dzięki temu, możliwe będzie gromadzenie wyników analiz i przygotowywanie na ich podstawie informacji wspierających: pacjenta w prowadzeniu zdrowego trybu życia oraz lekarza w podejmowaniu decyzji w zakresie profilaktyki i leczenia. Dzięki wykorzystaniu AI możliwe będzie zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

  Projekt ma na celu również agregację i przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w centralnym module analitycznym. Gromadzona dokumentacja (np. e-recepty, e-skierowania, wyniki badań laboratoryjnych, badań obrazowych i zdarzeń medycznych), będzie podlegać kompleksowej analizie w celu wsparcia personelu medycznego w monitorowaniu ciągłości farmakoterapii, a w przyszłości także w diagnostyce obrazowej.

  Dzięki analizom danych, znajdujących się w hurtowniach danych, możliwe będzie tworzenie inteligentnych raportów, które dostarczą personelowi medycznemu informacji o zmianie stanu zdrowia pacjenta. Tym samym personel otrzyma wsparcie w procesie decyzji o konieczności zlecenia dodatkowych badań diagnostycznych, rozpoczęciu lub zmianie leczenia lub rehabilitacji danej osoby.

  Korzyść z tego rozwiązania jest wielostronna. Dzięki wnikliwej analizie danych proces leczenia może być w najwyższym stopniu spersonalizowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

  Tworzymy rozwiązania BI, które umożliwiają pozyskiwanie wiedzy i informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych i długofalowych decyzji, wpływających na poprawę funkcjonowania sektora ochrony zdrowia w Polsce.

  Nasze analizy wspierają prawidłowy i bezpieczny obieg informacji. Dzięki tym zaawansowanym technologicznie narzędziom możemy obserwować trendy oraz je przewidywać, a także zapobiegać i reagować na sytuacje kryzysowe.

  Aktywnie uczestniczymy w dostarczaniu i wymianie zasobów informacji
  w ramach Otwartych danych publicznych.

  Tym samym zwiększamy dostępność do informacji na temat procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Przygotowywane przez nas raporty monitorujące m.in.: stan zagrożenia pandemią wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2, poziom zaszczepienia obywateli czy dane wchodzące w skład Biuletynu Statystycznego Ministra Zdrowia, są cennym źródłem informacji zarządczych. Korzystają z nich nie tylko organy państwowe, ale także firmy komercyjne, wykorzystując udostępnione dane do tworzenia rozwiązań, narzędzi czy usług dla sektora zdrowia.

  Powiązane treści

  W portfolio naszych cyfrowych usług są systemy IT, do których należą rejestry medyczne, dziedzinowe systemy teleinformatyczne oraz systemy wspomagające profilaktykę i leczenie

  To jeden z najważniejszych projektów teleinformatycznych, który stanowi rdzeń ekosystemu e-zdrowia w Polsce

  Zapewniamy pełną ochronę danych przez 24/7, wykorzystując zaawansowaną technologię ochrony sieci i protokoły cyberbezpieczeństwa