Rekrutacja na szkolenia dotyczące ICD-11 | Centrum e-Zdrowia

Przejdź do biuletyn informacji publicznej">

Unia Europejska Flaga Unii Europejskiej

mężczyzna pracujący na komputerze

Rekrutacja na szkolenia dotyczące ICD-11

W imieniu Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja na szkolenia (e-learningowe oraz warsztaty) mające na celu wstępne zapoznanie z ICD-11 (jedenastą rewizją Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych), która ma zastąpić w przyszłości obecnie stosowaną klasyfikację ICD-10 oraz opracowanymi przez WHO narzędziami informatycznymi wspomagającymi korzystanie z ICD-11.

Szkolenia e-learningowe przeznaczone są dla dwóch grup:

  • pracowników podmiotów leczniczych posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym dla pracowników technicznych implementujących ICD-11 w systemach teleinformatycznych
  • pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia

Warsztaty (webinary) są przeznaczone dla uczestników z grup:

  • pracowników dydaktycznych uczelni medycznych oraz CMKP;
  • pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, zatrudnionych w sekcjach epidemiologii oraz epidemiologów zatrudnionych  w uniwersytetach medycznych lub instytutach naukowo-badawczych;
  • koderów przyczyn zgonu  Głównego Urzędu Statystycznego.

Szkolenia i warsztaty  są bezpłatne i  prowadzone w trybie on-line. Szkolenie e-learningowe (samokształcenie) pozwala  na dostosowanie czasu szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego z jego Uczestników.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji.  Na tej stronie znajdują się informacje o rekrutacji, programie i harmonogramie szkoleń. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: icd11szkolenia [at] mz.gov.pl 

Szkolenia realizowane są w ramach Projektu realizowanego w ramach projektu POWR.05.02.00-00-0004/20 pn. „Poprawa jakości informacji medycznej dzięki wzrostowi kompetencji, wiedzy oraz umiejętności pracowników podmiotów leczniczych w zakresie prawidłowego posługiwanie się klasyfikacją ICD-11 (I etap prac)”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego programu POWER.