Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Przyłączenie Rejestru Aptek do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

Szanowni Państwo,
informujemy, że na dzień 29 kwietnia br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaplanowało przyłączenie pierwszego z utrzymywanych systemów/rejestrów – Rejestru Aptek (RA) – do Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (WK).

Dzięki przyłączeniu Rejestru Aptek do Węzła Krajowego, użytkownikom udostępniona zostanie opcja logowania przy użyciu uniwersalnego loginu i bezpiecznego hasła.

W ramach platformy Węzła Krajowego oferowany jest dostęp do wielu zintegrowanych z nią systemów i usług należących do różnych podmiotów, do których zalogować można się za pośrednictwem jednego uniwersalnego loginu i hasła.

Proces przyłączenia RA do WK będzie realizowany 29 kwietnia br. w godzinach 17:00-24:00. W tym czasie dostęp do Rejestru Aptek będzie niemożliwy.

Tym samym od dnia 30 kwietnia br. użytkownicy Rejestru Aptek zyskają możliwość logowania do rejestru z wykorzystaniem Węzła Krajowego, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej metody uwierzytelniania.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z nowej opcji logowania do Rejestru Aptek przygotowana została krótka Instrukcja uwierzytelniania użytkowników Rejestru Aptek za pośrednictwem Węzła Krajowego.

Dodatkowe informacje na temat dostępu do usług publicznych z wykorzystaniem Węzła Krajowego można uzyskać pod adresem: https://login.gov.pl.

Inne komunikaty RA