Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nowa wersja 1.24.0 Systemu Informatycznego Rezydentur

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach nowej wersji 1.24.0 Systemu Informatycznego Rezydentur (SIR) została udostępniona możliwość wprowadzania i przekazywania następujących zdarzeń:

  • urlop macierzyński
  • urlop ojcowski
  • urlop rodzicielski
  • urlop wychowawczy
  • nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia
  • nieobecność nieusprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia
  • ponowne przekazanie środków
  • zatrudnienie rezydenta (przejście z innej umowy)
  • zmiana rachunku bankowego

Dodatkowo, na liście zdarzeń w karcie rezydenta zostały uwzględnione historyczne zdarzenia z poprzedniej umowy oraz okres przerwy pomiędzy umowami w przypadku przejścia do innej umowy w SIR.

Funkcjonalność dotycząca zdarzeń umożliwia przekazywanie do Ministerstwa Zdrowia ważnych informacji dotyczących umowy, wygenerowanie do podpisu Aneksu i w rezultacie zmianę warunków umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzania tych informacji są udostępnione w instrukcji zgłaszania zdarzeń na stronie projektu.

Informujemy jednocześnie, iż lista dostępnych zdarzeń rozszerzana będzie w kolejnych wersjach aplikacji.

Inne komunikaty SIR

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.