Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Postępowanie Rn39

Informujemy, że w Systemie Informatycznym Rezydentur udostępniliśmy możliwość zawierania umów dla postępowania jesiennego Rn39. Jednocześnie przypominamy, że forma elektroniczna jest jedyną dopuszczalną przez Ministerstwo Zdrowia formą zawarcia umowy rezydenckiej.

Inne komunikaty SIR