Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Rozliczenia za rok 2019

Informujemy, że dla umów zawartych elektronicznie w postępowaniu Rn38, rozliczenie za rok 2019 należy przekazać w Systemie Informatycznym Rezydentur.

Inne komunikaty SIR