Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Doprecyzowanie wytycznych dotyczących komunikatów

W odpowiedzi na prośby o doprecyzowanie wytycznych dotyczących komunikatów przekazywanych za pośrednictwem systemu ZSMOPL uprzejmie informujemy, że:

  1. pojedynczy komunikat nie powinien być większy niż 30 MB – jeżeli komunikat jest większy, należy go podzielić;
  2. podmiot wysyła komunikat do czasu otrzymania technicznego ACK (synchroniczne potwierdzenie wraz z nadanym przez ZSMOPL idKOmunikatu):

    1. w przypadku niedostępności ZSMOPL-a (timeout), wysyłka komunikatu powinna być ponawiana do skutku z częstotliwością co 2 minuty,
    2. w przypadku „skolejkowania” więcej niż jednego komunikatu, komunikaty wysyłane są w kolejności ich generowania;

  3. w przypadku odrzucenia komunikatu (weryfikacja formalna – nazwa komunikatu) z kodem błędu, Podmiot jest zobowiązany poprawić błędne transakcje i niezwłocznie przesłać komunikat ponownie. Odrzucony komunikat traktowany jest jako niedostarczony;
  4. jeżeli komunikat został zweryfikowany formalnie jako poprawny z ostrzeżeniem, komunikat traktowany jest jako dostarczony. Transakcje oznaczone jako poprawne będą przetwarzane w ZSMOPL, transakcje oznaczone jako ostrzeżenie – w zależności od rodzaju ostrzeżenia – zostaną przetworzone w zakresie poprawnych danych albo nie zostaną przetworzone – informacja o tym fakcie zostanie przekazana do raportującego w komunikacie ostrzeżenia.

Inne komunikaty ZSMOPL