Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Wdrożenie wersji 1.20 na środowisku ewaluacyjnym ZSMOPL

Informujemy, że w związku z wdrożeniem wersji 1.20 na środowisko ewaluacyjne ZSMOPL, system będzie niedostępny we wtorek 11 lutego br. w godzinach 13:00-15:00.

Uwaga! Poprzedni komunikat o niedostępności systemu w dniu 7 lutego br. w godzinach 13:00-15:00 jest nieważny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakres zmian w wersji 1.20:

  • Dodano nowe ostrzeżenie KM8 w przypadku próby wycofania komunikatu wycofanego lub błędnego.
  • Dodano nowe ostrzeżenie TROSPOZ79 w przypadku gdy rok wystawienia zapotrzebowania na import docelowy jest starszy niż 1 rok.
  • Rozszerzono informacje przekazywane w wartości błędnej w TROS50 „Data transakcji nie jest zgodna z datą komunikatu.”. Nowe wartości to: <dataCzasTransakcji>;<dataKomunikatu>.
  • Dodano możliwość filtrowania komunikatów na zakładce Komunikaty po aktualnym statusie apteki lub hurtowni.

Inne komunikaty ZSMOPL