Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Zmiana wymagalności numeru serii i daty ważności serii

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 sierpnia 2019 roku w systemie ZSMOPL zostaną wprowadzone zmiany dotyczące wymagalności podawania numeru serii i daty ważności serii produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla wszystkich rodzajów transakcji.

Od dnia 12 sierpnia 2019 roku włączony zostanie obowiązek podawania numeru serii i daty ważności serii we wszystkich transakcjach w komunikatach przesyłanych przez podmioty raportujące do ZSMOPL. Od 12 sierpnia 2019 roku komunikaty bez numerów serii i daty ważności serii będą przez system odrzucane jako błędne. Obowiązek raportowania wszystkich danych identyfikujących produkt leczniczy, będący przedmiotem transakcji wynika wprost z przepisów, tj. z art. 72a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Obecnie numer serii i data ważności serii wymagane są w przypadku każdej pozycji w transakcji, gdzie produkt identyfikowany jest kodem EAN, z wyłączeniem importu docelowego lub interwencyjnego oraz dla transakcji IR+ i IR-.

Zmiana wdrożona z dniem 12 sierpnia 2019 r. obejmie w szczególności również transakcje dotyczące importu docelowego lub interwencyjnego (znacznik w komunikacie <czyDotImportuDocelInterw==1>). Dla tych transakcji komunikaty bez numerów serii i daty ważności serii będą przez system odrzucane jako błędne.

Inne komunikaty ZSMOPL