Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Zmiany w wersji 1.19 ZSMOPL

  • Dodano możliwość podania w zgłoszeniu braku informacji o przyczynie braku, zarówno na portalu jak w komunikacieZB – nowy opcjonalny element <przyczynaBraku>.
  • Dodano nową regułę TROSPOZ78 dot. daty ważności serii.
  • Skrócono opisy transakcji PM+ i WM-. Transakcje te nie będą już przeznaczone na potrzeby składowania zleconego.
  • Skrócono opis transakcji WUI.
  • Dodano możliwość wyszukiwania po ID apteki, hurtowni i podmiotu leczniczego na ekranie wypełniania wniosku.
  • Poprawiono aktualizację danych apteki, hurtowni i podmiotu leczniczego w przypadku aktualizacji danych w rejestrze źródłowym.
  • Poprawiono szereg innych drobnych błędów.

Inne komunikaty ZSMOPL