Praca - Centrum e-Zdrowia

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:510

  Od starszego do głównego specjalisty testów bezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa, w szczególności aplikacji i systemów biznesowych zgodnie z przyjętymi standardami i metodykami;
  • Przeprowadzanie testów penetracyjnych sieci i infrastruktury teleinformatycznej;
  • Przeprowadzanie audytów konfiguracji i opracowywanie zaleceń;
  • Przeprowadzanie testów socjotechnicznych;
  • Wdrażanie nowych usług i rozwiązań bezpieczeństwa;
  • Monitorowanie trendów w bezpieczeństwie IT, nowych narzędzi i zagrożeń.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji testów bezpieczeństwa IT;
  • Znajomość metodyk i standardów wykonywania testów bezpieczeństwa (OWASP, OSSTMM, ISSAF);
  • Znajomość narzędzi do przeprowadzania testów bezpieczeństwa (np. Kali Linux, Burp Suite, Metasploit, nmap, Nessus, Nexpose itd.);
  • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji WWW, Web Service, sieci komputerowych i protokołu TCP/IP;
  • Wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Certyfikat z obszaru bezpieczeństwa (preferowane certyfikaty wydane przez EC-Council, Offensive Security, ISeCom, ISC2, ISSACA);
  • Znajomość środowisk mobilnych i metod ich testowania;
  • Znajomość języków skryptowych (takich jak bash, perl, python);
  • Doświadczenie w testowaniu API SOAP oraz REST;
  • Doświadczenie w analizach złośliwego oprogramowania;
  • Doświadczenie w przeprowadzaniu analizy powłamaniowej.

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl ,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem portalu Linkedin

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: do 20 sierpnia 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP. DB.28.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:508

  Od starszego do głównego specjalisty ds. rozwiązań mobilnych w Wydziale Rozwoju w Departamencie Rozwoju SIM

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Udział w definiowaniu wymagań dla budowy aplikacji mobilnej w ramach budowy Systemu e-Zdrowia (P1) na platformie iOS oraz Android;
  • Współpraca z zespołem wytwórczym w budowie i rozwoju aplikacji mobilnej w ramach budowy Systemu e-Zdrowia (P1) na platformy iOS oraz Android;
  • Współpraca w obszarze testowania wytworzonych rozwiązań mobilnych;
  • Przygotowywanie analiz i innych dokumentów projektowych dla systemu e-Zdrowia (P1);
  • Bieżąca współpraca z zespołem wytwórczym w tym analitykami i architektami w tym udział w spotkaniach zespołów projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu;
  • Bieżąca współpraca z interesariuszami Projektu e-Zdrowia (P1) w tym właścicielem biznesowym.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 2 letnia znajomość zagadnień integracyjnych (SOA, Web services, REST);
  • Minimum 2 letnia znajomość UML, SQL, Json / Xml;
  • Minimum 2 letnia znajomość zagadnień w obszarze programowania na platformy iOS (w języku Swift i Objective-C) oraz Android (w języku Kotlin i Java);
  • Doświadczenie w obszarze aplikacji mobilnych;
  • Doświadczenie w realizacji projektów IT w oparciu o metodykę zwinną (Agile);
  • Znajomość narzędzi: JIRA, Kibana, Enterprise Architect, Swagger, Postman / SoapUI;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
  główny specjalista średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
   starszy specjalista średnie  5

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętności analitycznego myślenia;
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze;
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.

  Oferujemy Ci:     

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu Linkedin

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP.WR.32.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:507

  Od starszego do głównego specjalisty ds. baz danych w Wydziale Rozwoju w Departamencie Rozwoju SIM

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Projektowanie i eksploatacja baz danych systemu e-Zdrowia (P1);
  • Optymalizacja obecnie eksploatowanych baz danych systemu e-Zdrowia (P1);
  • Wsparcie w zarządzaniu i rozwijaniu hurtowni danych systemu e-Zdrowia (P1);
  • Opiniowanie i przygotowanie rozwiązań projektowych w obszarach bazodanowych;
  • Bieżąca współpraca z zespołem wytwórczym m.in., analitykami i architektami w tym udział w spotkaniach zespołów projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu;
  • Bieżąca współpraca z interesariuszami Projektu e-Zdrowia (P1) w tym właścicielem biznesowym.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 2-letnie doświadczenia w zakresie relacyjnych baz danych (np. PostgreSQL lub MySQL) w konfiguracji klastra niezawodnościowego;
  • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z wykorzystaniem RDBMS (np. PostgreSQL lub MySQL) w konfiguracji klastra niezawodnościowego;
  • Minimum 1 rok doświadczenia w zakresie wykorzystania jednego z proceduralnych języków programowania np. PL/SQL, PL/PqSQL;
  • Minimum 1 rok doświadczenia w zakresie wykorzystania nierelacyjnych (NoSQL) baz danych np. MongoDB lub ElasticSearch ;
  • Umiejętność tworzenia dokumentacji w języku UML z wykorzystaniem Enterprise Architect;
  • Umiejętność optymalizacji procesów, zapytań i baz danych;
  • Doświadczenie w realizacji projektów IT w oparciu o metodykę zwinną (Agile);
  • Znajomość narzędzi: Enterprise Architekt, JIRA.
   Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
  główny specjalista średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
  starszy specjalista średnie 5

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
  • Znajomość zasad optymalizacji relacyjnych baz danych;
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu Linkedin

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP. WR.29.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:506

  Od starszego do głównego specjalisty ds. rozwiązań BI w Wydziale Rozwoju w Departamencie Rozwoju SIM

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Nadzór nad konfiguracją hurtowni danych eksploatowanej w ramach systemu e-Zdrowia (P1);
  • Przetwarzanie wysokowolumenowych zbiorów danych w ramach systemu e-Zdrowia (P1);
  • Projektowanie i wdrażanie systemów umożliwiających wielowymiarowe analizy danych.
  • Tworzenie dashboardów w środowisku Power BI;
  • Tworzenie raportów w środowisku Power BI;
  • Tworzenie dokumentacji w języku UML z wykorzystaniem Enterprise Architect;
  • Bieżąca współpraca z zespołem wytwórczym m.in., analitykami i architektami w tym udział w spotkaniach zespołów projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu;
  • Bieżąca współpraca z interesariuszami Projektu e-Zdrowia (P1) w tym właścicielem biznesowym.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie rozwijania platformy Business Intelligence oraz rozwiązań analitycznych zbudowanych w środowisku Power BI;
  • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w konfiguracji, rozwiązywania problemów i wdrażaniu hurtowni danych w oparciu o Power BI;
  • Minimum 2 lata doświadczenia w budowaniu raportów w Power BI;
  • Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie relacyjnych baz danych np. PostgreSQL, MySQL, MSSQL, DB2;
  • Doświadczenie w realizacji projektów IT w oparciu o metodykę zwinną (Agile);
  • Znajomość narzędzi: Enterprise Architekt, JIRA.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
  główny specjalista średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
  starszy specjalista średnie  5

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
  • Znajomość architektury środowiska Power BI;
  • Znajomość technik optymalizacji w Power BI;
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu Linkedin

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP.WR.30.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:505

  Od starszego do głównego specjalisty ds. Obsługi Środowiska Integracyjnego w Wydziale Rozwoju w Departamencie Rozwoju SIM

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Udzielanie bieżącego wsparcia dla integratorów, m.in. dostawców oprogramowania IT w kontekście specyfikacji elektronicznych usług udostępnianych w ramach systemu e-Zdrowia (P1);
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie testów Soap-UI;
  • Przygotowywanie analiz i innych dokumentów projektowych w tym dokumentacji integracyjnej dla systemu e-Zdrowia (P1);
  • Bieżąca współpraca z zespołem wytwórczym w tym analitykami i architektami w tym udział w spotkaniach zespołów projektowych wynikających z metodyki prowadzenia projektu;
  • Bieżąca współpraca z interesariuszami Projektu e-Zdrowia (P1) w tym właścicielem biznesowym.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 2 letnie doświadczenia w modelowaniu i inżynierii procesów biznesowych oraz specyfikacji wymagań dla systemów informatycznych z wykorzystaniem UML i BPMN;
  • Znajomość relacyjnych baz danych SQL;
  • Znajomość architektury opartej o SOA;
  • Doświadczenie w realizacji projektów IT w oparciu o metodykę zwinną (Agile);
  • Znajomość narzędzi dla testów Soap-UI;
  • Znajomość narzędzi: Enterprise Architekt, JIRA;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista

  wyższe

  5
  główny specjalista średnie 8
  specjalista wyższe 3
  specjalista średnie  5

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność oraz komunikatywność;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego;
  • Umiejętności analitycznego myślenia;
  • Doświadczenie w pracy z systemami ochrony zdrowia oraz znajomości semantyki w tym obszarze;
  • Umiejętności w zakresie znajomości COSMIC.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
   • za pośrednictwem portalu Linkedin

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2020 r.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP.WR.31.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:504

  Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania w Departamencie Bezpieczeństwa

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Nadzór nad przestrzeganiem Polityki ZSZ wśród pracowników i współpracowników;
  • Wdrażanie, doskonalenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 9001, 22301, 27001;
  • Przygotowanie, koordynowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zakresie ZSZ (ISO 9001, ISO 27001);
  • Opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania;
  • Nadzór nad przeprowadzeniem analizy ryzyka w obszarze ZSZ;
  • Planowanie i koordynowanie audytów nadzorczych i certyfikujących ZSZ;
  • Projektowanie, monitorowanie wskaźników skuteczności ZSZ;
  • Organizacja przeglądów zarządzania, ich dokumentowanie oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z tych przeglądów;
  • Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń w zakresu ZSZ;
  • Obsługa zdarzeń i incydentów w zakresie bezpieczeństwa informacji;
  • Określanie obowiązującego poziomu jakości i niezawodności usług;
  • Opiniowanie dokumentów wewnętrznych na zgodność z obowiązującym ZSZ;
  • Analizowanie architektury bezpieczeństwa i wskazywanie obszarów wymagających poprawy;
  • Opiniowanie umów oraz aktów prawnych w zakresie niezbędnych wymagań bezpieczeństwa.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe – preferowane o specjalności: informatyka, zarządzanie;
  • Minimum 7 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
  • Doświadczenie w analizie ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa informacji;
  • Znajomość serii norm ISO 27000, w szczególności biegła znajomość ISO 9001 i ISO 27001;
  • Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań;
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań;
  • Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy;
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Uprawnienia audytora wiodącego ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001;
  • Doświadczenie w opracowywaniu planów ciągłości działania (w tym DRP) oraz scenariuszy awaryjnych;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:             

  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • ubezpieczenia grupowe
  • pakiety medyczne
  • elastyczną ofertę benefitów
  • umowy o pracę
  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl ,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem Linkedin.

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: do 12.08.2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP. DB.26.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:503

  Ekspert ds. ciągłości działania w Departamencie Bezpieczeństwa

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Opracowywanie i utrzymywanie planów ciągłości działania (BCP);
  • Analiza ryzyka pod kątem zagrożeń dla ciągłości działania biznesu;
  • Monitorowanie i skuteczne reagowanie w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych;
  • Planowanie, opracowywanie i realizacja testów planów ciągłości działania i zarządzania kryzysowego;
  • Realizowanie zadań z zakresu utrzymania ciągłości działania;
  • Podnoszenie świadomości pracowników i prowadzenie szkoleń w zakresie utrzymania ciągłości działania.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne;
  • Minimum 7 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
  • Doświadczenie w analizie ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa informacji;
  • Doświadczenie w opracowywaniu planów ciągłości działania (w tym DRP) oraz scenariuszy awaryjnych;
  • Doświadczenie w zakresie planowania i przeprowadzania testów ciągłości działania dla systemów działających w trybie 24/7/365;
  • Umiejętność przeprowadzania analiz w ramach BCM (np. BIA);
  • Znajomość normy serii norm ISO 27000, w szczególności biegła znajomość ISO 22301;
  • Umiejętność analitycznego myślenia, tworzenia procedur i długofalowego planowania działań;
  • Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych;
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań;
  • Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Uprawnienia audytora wewnętrznego ISO 22301, ISO 27001;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl ,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem Linkedin.

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: do 12.08.2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP. DB.25.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:502

  Starszy specjalista-Architekt Treści w Wydziale Komunikacji Produktowej w Departamencie Komunikacji

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Projektowanie architektury treści serwisu informacyjnego;
  • Współpraca przy projektowaniu UX i UI aplikacji usługowej IKP;
  • Projektowanie UX i UI nowych funkcjonalności;
  • Przygotowywanie i odbiór od wykonawcy wymagań wobec systemu CMS serwisu informacyjnego;
  • Testowanie rozwiązań redakcyjnych w CMS;
  • Projektowanie wysokopoziomowych elementów redakcyjnych w serwisie informacyjnym, takich jak menu, kategorie, tagi, etykiety itp.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe;
  • Minimum 3 letnie doświadczenie w projektowaniu UI;
  • Umiejętność projektowania UI/UX zgodnie z panującymi standardami;
  • Znajomość HTML 5 i CSS (zasady i umiejętności praktyczne);
  • Doświadczenie w pracy z bibliotekami takimi jak Material UI, Bootstrap itp;
  • Udokumentowane doświadczenie redakcyjne;
  • Doświadczenie w pracy nad CMS-ami (nie tylko w korzystaniu z nich jako z gotowych narzędzi);
  • Znajomość WCAG 2.0 w praktyce (nie tylko teoretycznie) — umiesz tworzyć i wybierać rozwiązania programistyczne łączące WCAG i UX;
  • Umiejętność zarządzania wielowątkowym, złożonym produktem;
  • Umiejętność korzystania z narzędzi do prototypowania, m. in. Adobe XD;
  • Wiedzę dotyczącą budowy systemów CMS, w tym CMS Drupal;

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem portalu Linkedin

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP. WKP.20.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:501

  Starszy specjalista-Projektant UX w Wydziale Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w Departamencie Architektury i Usług e-Zdrowia

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Projektowanie UX;
  • Audyt UX powstających i zastanych systemów;
  • Współpraca z projektantami UI, z zespołami analitycznymi i deweloperskimi;
  • Standaryzacja projektów interfejsów różnych systemów, w tym również dewelopersko zaawansowanych;
  • Sprawdzanie otrzymanych produktów deweloperskich pod względem WCAG 2.0.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu UX;
  • Znajomość HTML 5 i CSS (zasady i umiejętności praktyczne);
  • Doświadczenie w pracy z bibliotekami takimi jak Material UI, Bootstrap i itp.;
  • Znajomość WCAG 2.0 w praktyce (nie tylko teoretycznie) — umiesz tworzyć i wybierać rozwiązania programistyczne łączące WCAG i UX;
  • Umiejętność zarządzania wielowątkowym, złożonym produktem;
  • Znajomość narzędzi do prototypowania, m. in. Adobe XD;
  • Umiejętność posługiwania się programami Adobe, w tym aplikacją Adobe Illustrator;
  • Umiejętność korzystania z pełni możliwości interaktywnego formatu SVG.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem portalu Linkedin

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: 9 sierpnia 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP. WRUA.22.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:500

  Od specjalisty do starszego specjalisty-Projektant UI/UX w Wydziale Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w Departamencie Architektury i Usług e-Zdrowia

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  • Projektowanie UI: makiet i prototypów, serwisów i aplikacji webowych wraz z elementami graficznymi;
  • Tworzenie i rozwój bibliotek komponentów UI do użycia w różnych systemach (tworzenie standardu CSS);
  • Projektowanie UX;
  • Audyt UX powstających i zastanych systemów;
  • Współpraca z zespołami analitycznymi i deweloperskimi;
  • Standaryzacja projektów interfejsów różnych systemów, w tym również dewelopersko zaawansowanych;
  • Sprawdzanie otrzymanych produktów deweloperskich pod względem WCAG 2.0.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Udokumentowane doświadczenie w projektowaniu UI;
  • Znajomość HTML 5 i CSS (zasady i umiejętności praktyczne);
  • Doświadczenie w pracy z bibliotekami takimi jak Material UI, Bootstrap i itp.;
  • Znajomość WCAG 2.0 w praktyce (nie tylko teoretycznie) — umiesz tworzyć i wybierać rozwiązania programistyczne łączące WCAG i UX;
  • Umiejętność zarządzania wielowątkowym, złożonym produktem;
  • Znajomość narzędzi do prototypowania, m. in. Adobe XD;
  • Umiejętność posługiwania się programami Adobe, w tym aplikacją Adobe Illustrator;
  • Umiejętność korzystania z pełni możliwości interaktywnego formatu SVG (w tym z animacji);
  • Doświadczenie w designie: potrafisz projektować ikony, logotypy i tworzyć księgi znaku;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  starszy specjalista wyższe  3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie  4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem portalu Linkedin
   2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Termin składania dokumentów: 9 sierpnia 2020 r.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   Nr ogłoszenia WKPS.OP. WRUA.21.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:499

  Od analityka do starszego analityka biznesowego w Wydziale Architektury i Analizy Biznesowej w Departamencie Architektury i Usług e-Zdrowia

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz biznesowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych;
  • Analiza i modelowanie procesów biznesowych;
  • Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia;
  • Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie biznesowego zakresu projektu;
  • Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów;
  • Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami biznesowymi;
  • Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych;
  • Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT);
  • Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań;
  • Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi;
  • Współpraca z interesariuszami projektów;
  • Analiza zgłoszeń użytkowników dla systemów produkcyjnych.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań biznesowych;
  • Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych;
  • Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML;
  • Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników;
  • Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań;
  • Doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (AgileBA);
  • Umiejętność pracy w narzędziu Entrerprise Architect;
  • Umiejętność pracy w narzędziach do zarządzania projektami Jira/Confluence;
  • Znajomość SOA i relacyjnych baz danych;
  • Umiejętność posługiwania się SQL;
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne;
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego;
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań;
  • Dobrą organizację pracy;
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Starszy analityk wyższe 3
    średnie 5
  Analityk wyższe 2
    średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Znajomość procesów, systemów informacji w ochronie zdrowia;
  • Znajomość przepisów prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce;
  • Wiedzę na temat możliwości technologicznych Java;
  • Doświadczenie w specyfikowaniu serwisów, interfejsów, obiektów logicznych i fizycznych podczas zbierania wymagań biznesowych;
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu;

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem portalu Linkedin.
   2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: 12 sierpnia 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl ,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP. WAAB.24.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:498

  Inżynier DevOps w Wydziale Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w Departamencie Architektury i Usług e-Zdrowia

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Praca  przy budowie, rozwoju i utrzymaniu systemów IT wspierających szeroko rozumianą ochronę zdrowia;
  • Udział w projektach realizowanych metodyką zwiną;
  • Wdrażanie, rozwój i utrzymanie środowisk CI/CD;
  • Ścisła współpraca w projektach między innymi z developerami, testerami oraz osobami zarządzającymi projektami;
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Minimum 2 letnie doświadczenie na stanowisku DevOps Engineer;
  • Znajomość Jenkins na poziomie administracyjnym oraz rozwojowym;
  • Znajomość i umiejętność wdrożenia narzędzi służących do zarzadzania konfiguracją;
  • Znajomość i umiejętność budowania i zarządzania kontenerami – Docker Swarm (obecnie używamy) czy Kubernetes (będziemy migrować);
  • Znajomość narzędzi wspomagających procesy CI/CD: np. Bitbucket, Sonarqube w zakresie ich integracji, utrzymania i rozwoju;
  • Doświadczenie w pracy z bazą danych PostgreSQL;
  • Dobrą znajomość  jednego z języków skryptowych (np.Perl, Python);
  • Doświadczenie w pracy z narzędziami monitorującymi np.: Zabbix, Grafana;
  • Umiejętność w tworzeniu dokumentacji technicznej i utrzymaniowej.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Umiejętność kreatywnego myślenia;
  • Cechy takie jak: sumienność, pracowitość, rzetelność oraz komunikatywność.

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej
  • umowy o pracę
  • elastyczną ofertę benefitów
  • pakiety medyczne
  • ubezpieczenia grupowe
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu
  • dla najlepszych premie uznaniowe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl 
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem portalu Linkedin
  • za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48 501 369 315.

  Termin składania dokumentów: 12 sierpnia 2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
  • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  Nr ogłoszenia WKPS.OP. WRUA.23.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj