Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Eksperci z Grupy Wyszehradzkiej o e-zdrowiu w Bratysławie

Ponad 100 ekspertów i liderów e-zdrowia z krajów V4 – Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Węgry i Słowacja) spotkało się dzisiaj w Bratysławie podczas V4 Healthcare Conference. Bierze w niej udział także zespół #CSIOZ z Bartłomiejem Wnukiem, dyrektorem CSIOZ, oraz Anetą Kulmą, zastępcą dyrektora CSIOZ.

Głównym tematem poruszanym podczas konferencji jest postęp e-zdrowia w krajach V4. Przedstawiane są strategie krajowe, aktualny stan ich wdrożenia oraz wyniki.

Prócz wymiany doświadczeń, eksperci e-zdrowia z Grupy Wyszehradzkiej dyskutują o dalszej współpracy w dziedzinie cyfryzacji ochrony zdrowia, szczególnie w ramach projektów regionalnych.

Kolejnym tematem rozmów jest strategia państw V4 we włączaniu się do innych europejskich projektów e-zdrowia. 

CSIOZ przedstawiło w Bratysławie nasze osiągnięcia w obszarze projektu P1 – Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Z dużym zainteresowaniem spotkało się zwłaszcza Internetowe Konto Pacjenta #IKP.

Konferencję zorganizowało Narodowe Centrum Informacji Zdrowotnej Słowacji (Národné Centrum Zdravotníckych Informácií) z okazji słowackiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Informacje o konferencji na stronie organizatora

Galeria zdjęć

Uczestnicy konferencji. W tle slajd prezentujący portal pacjent.gov.pl
Wystąpienie Marcina Dawidowicza z CSIOZ. W tle slajd: Medical Events and EMD Exchange (Stage IIIc)

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM