Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

Wyniki III edycji badania stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III edycji badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Badanie przeprowadzone przez CSIOZ składało się z 74 pytań i zostało przeprowadzone w okresie od marca do maja 2018 roku w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. 

Dokument pokazuje aktualny stan poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych w Polsce, a także jest porównaniem z wynikami poprzedniej edycji badania, przeprowadzonego w roku 2016. 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM