Nasze systemy - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

Nasze systemy

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego (RPRM)

O projekcie

System dostępny pod adresem: https://rprm.ezdrowie.gov.pl/

Dane kontaktowe administratora biznesowego systemu RPRM

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej ewidencji, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia na adres e-mailowy: dep-db@mz.gov.pl.

Dane kontaktowe administratora technicznego systemu RPRM

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00

  • Telefon Kontaktowy: 19 239 wew. 3, a następnie 38,

 

System RPRM

System umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w postaci elektronicznej, w systemie ogólnopolskim, w zakresie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Akt prawny regulujący prowadzenie systemu teleinformatycznego RPRM

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym poz. 993).

Logowanie do RPRM

Logowanie realizowane jest za pomocą konta w systemie P2. 
Rejestracja nowego konta: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.