SSOZ - Centrum e-Zdrowia

Nowa numer infolinii 19 239

SYSTEM STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA

Głównym zadaniem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), który zastąpił dotychczasowy System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) jest wsparcie ministra właściwego ds. zdrowia oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w gromadzeniu i opracowywaniu danych statystycznych związanych z sektorem ochrony zdrowia w Polsce, które umożliwią analizę sytuacji zdrowotnej oraz zjawisk zachodzących w ochronie zdrowia.

System został zrealizowany w ramach projektu ,,Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4) i jest dostępny pod adresem:

https://ssoz.ezdrowie.gov.pl 

INSTRUKCJE

POMOC TECHNICZNA

W razie wystąpienia problemów technicznych, bądź problemów z logowaniem do SSOZ prośba o kontakt w dni robocze w godzinach 8 – 16:00 pod numerami telefonów:

  • +48 501 369 856,
  • +48 512 833 158,
  • +48 501 370 599,
  • +48 501 368 812,
  • +48 501 369 795.

Do poprawnego działania strony musi być włączona obsługa JavaScript.