Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 07.05.2020, data modyfikacji: 15.05.2020

Dostawa artykułów biurowych, artykułów elektroinstalacyjnych i artykułów spożywczych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A

WZ.270.96.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki