Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 01.07.2020, data modyfikacji: 21.07.2020

Dostawa licencji wraz z 12-miesięcznym wsparciem dla oprogramowania Zintegrowane Środowisko Programistyczne (IDE).

WZ.270.152.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki