Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 17.06.2020, data modyfikacji: 01.07.2020

Dostawa mebli do Centrum e-Zdrowia

WZ.270.138.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki