Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 21.04.2020, data modyfikacji: 06.05.2020

Dostawa pamięci RAM, dwuportowych kart HBA typu Ethernet i Fibre Channel oraz modułów światłowodowych do przełączników sieciowych

WZ.270.87.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki