Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 03.07.2020, data modyfikacji: 10.07.2020

Dostawa urządzenia bramki sieciowej BACnet/IP na SNMP

WZ.270.159.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki