Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 21.07.2020, data modyfikacji: 05.08.2020

Przeprowadzenie kampanii promującej usługi e-zdrowia dedykowanej segmentowi B2B oraz przygotowanie i produkcja poradnika dla personelu medycznego

WZ.270.176.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki