Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 02.07.2020, data modyfikacji: 29.07.2020

Remont pomieszczeń sanitarnych znajdujących się na parterze, I oraz II piętrze w budynku przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie będącym siedzibą Centrum e-Zdrowia

WZ.270.151.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki