Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 17.03.2020, data modyfikacji: 04.06.2020

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Zakup oprogramowania wspomagającego przetwarzanie danych.

WZ

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Załączniki