Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 13.07.2020,

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Zakup systemu zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa informatycznego.

WZ

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Załączniki