Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 25.06.2020, data modyfikacji: 23.07.2020

Wydrukowanie i dystrybucja ulotek informacyjnych oraz plakatów dla Centrum e-Zdrowia

WZ.270.133.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki