Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 17.07.2020, data modyfikacji: 31.07.2020

Wykonanie analizy stanu bezpieczeństwa systemu bezpieczeństwa wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej

WZ.270.174.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki