Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 24.04.2020, data modyfikacji: 20.05.2020

Wykonanie usługi Integracji Systemu e-PLOZ z Węzłem Krajowym na potrzeby zapewnienia weryfikacji i identyfikacji użytkowników w systemach i rejestrach Zamawiającego za pośrednictwem Systemu e-PLOZ.

WZ.270.89.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki