Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 08.05.2020, data modyfikacji: 18.05.2020

Zakup i dostawa oprogramowania graficznego dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A

WZ.270.102.2020

Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki