Szczegóły - Centrum e-Zdrowia

data dodania: 30.06.2020, data modyfikacji: 20.07.2020

Zakup wsparcia technicznego (subskrypcja) dla oprogramowania Red

WZ.270.142.2020

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

Załączniki