Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy zbiorów wartości

ref Zbiór wartości EntityClassPlace 2014‑03‑26

ID 2.16.840.1.113883.1.11.10892 Data obowiązywania obowiązuje od 2014‑03‑26
Status final Final Etykieta wersji DEFN=UV=VO=1360-20160323
Nazwa EntityClassPlace Nazwa wyświetlana EntityClassPlace
Opis
en-US

History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26

description:

A physicial place or site with its containing structure. May be natural or man-made. The geographic position of a place may or may not be constant.

Żródłowy system kodowania
2.16.840.1.113883.5.41
Poziom/ Typ Kod Nazwa wyświetlana System kodowania
0‑S
PLC
place
2.16.840.1.113883.5.41
1‑L
CITY
city or town
2.16.840.1.113883.5.41
1‑L
COUNTRY
country
2.16.840.1.113883.5.41
1‑L
COUNTY
county or parish
2.16.840.1.113883.5.41
1‑L
PROVINCE
state or province
2.16.840.1.113883.5.41

Legenda: Typ L=liść, S=specjalizowalny, A=abstrakcyjny, D=odrzucony. NullFlavour powinien występować w atrybucie @nullFlavour, a nie w @code.